Cumartesi, Şubat 18, 2006

İstanbul'u özlemi$imm...

Kaptanın seyir defteri. Yıldız Tarihi: 15 $ubat 2006 İstanbuldayım..Ev sıkıyordu artık,duvarlar üstüme geliyordu..İstanbul $ehrinin kalbine dogru gittim..Amacım fotograf cekmek ve gezmekti..Haydarpa$ada vapurları cekerken kalabalıga gozum takıldı,bir kısım insan saga otekiler sola dogru akıyorlardı..Nereye gidiyordu bu insanlar.Ben bu insanlara sol profilden bakıyordum,acaba yukarıdan nasıl gorunuyorlardı??Vapura dogru yürüdüm;insanlar vapura henuz iskeleye yana$madan atlıyorlardı.Onların o an aldıkları riski du$undum..Taksimde $imdiye kadar milyonlarca ki$inin adımlarıyla halen eskimemi$ olan İstiklal Caddesinde yürüdüm..Herkes a$agı dogru gidiyordu,sonrada yukarıya dogru..Adımlarımı saymak istedim biryerden sonra bıraktım..Eve donmek üzere Be$ikta dondugumde otobusu beklerken denize bakakaldım.Duzen mukemmel i$liyordu..Hava kararmı$tı,aklımda Ahmed Arif'in "Yanlız Degiliz" i;
"Bir ufka vardıkki artık,yanlız degiliz sevgilim,gerçi gece uzun,gece karanlık,ama bütün korkulardan uzak,bir sevdadır boylesine ya$amak tek ba$ına ölüme bir soluk kala,tek ba$ına zindanda yatarken bile asla yanlız kalmamak..$afakları ben balıga cıkarım,akan akmayan sularda..."
mrtince

Hiç yorum yok: